INFORMATIE

Wachtdienst

APOTHEEK VAN WACHT

Op www.apotheeklimburg.be kan je steeds terecht om te bekijken welke apotheker van wacht is.

Om de apotheek met nachtwacht te kennen, bel tussen 22u en 9u. 

(zonaal tarief)

DOKTER VAN WACHT

Als je op zoek bent naar een dokter kan je terecht op het algemene nummer voor de gemeente Dilsen-Stokkem.

Wachturen zijn op weekdagen van 20u tot 8u en in het weekend van vrijdag 20u tot maandag 8u.

Goed om te weten.

22 oktober 2019

Momenteel is een voorschrift onbeperkt geldig voor aflevering, maar de terugbetaling is beperkt tot het einde van de derde maand die volgt op de voorschrijfdatum (of die volgt op de door de arts vermelde latere uitvoeringsdatum). Dit wijzigt vanaf 1 november 2019.

Wat verandert er?

Zonder een bijkomende vermelding van de arts is een voorschrift exact 3 maanden geldig na de voorschrijfdatum, zowel voor de  uitvoerbaarheid als de terugbetaling (bv. een voorschrift aangemaakt op 10 november 2019 is geldig tot en met 9 februari 2020).

De arts kan door het vermelden van een “einddatum van de uitvoerbaarheid” in het daarvoor voorziene veld een kortere of langere geldigheidstermijn bepalen dan 3 maanden, maar de einddatum kan nooit later zijn dan 1 jaar na de voorschrijfdatum.

Deze nieuwe regeling geldt voor zowel terugbetaalde als niet-terugbetaalde geneesmiddelen. 

Nieuw model van voorschrift

Nieuw voorschrift apotheek 2019

De nieuwe regels inzake geldigheid gaan gepaard met de invoering van een nieuw model van voorschrift, dat zal kunnen gebruikt worden vanaf 1 november 2019. Het oude model mag niet meer gebruikt worden door de artsen vanaf 1 februari 2020. 

Wat met de voorschriften aangemaakt vóór 1 november 2019?

Alle papieren of elektronische voorschriften die worden aangemaakt vóór 1 november 2019 blijven

uitvoerbaar tot 3 maanden na de inwerkingtreding van de nieuwe reglementering, d.w.z. tot en met 31 januari 2020 (of, in voorkomend geval, tot 3 maanden na de datum gespecifieerd onder “uitvoerbaar vanaf”);

terugbetaalbaar tot het einde van de derde maand die volgt op de voorschrijfdatum (of tot 3 maanden na de datum gespecifieerd onder “uitvoerbaar vanaf”).